NEATCAP Web & NE-AT & ImpactPlus 131 CC & GKJ Handel AB & MJ:s & Karlssons Jarn & Hem o Trädgård & Alf Ljung
Omvandlingstabell Längdmått
SURFERS Open this page in new Window SURFERS
Advertise on this website and you get about 100 000 pagewiew every month

If you like this page give FLATTR a click please

|Front|
*|Shop|
|Business|
*--Affiliate center
*--Poker
*--Advertise

|Online books|
*--Alf Ljung Blogg
*--Fängelsedagbok
*--Bondepraktikan
*--Matrecept.
*--Tips o Kuriosa.
*--Book division
|Picture|
*--Anim picture|
|Music|
*--Midi files
*--Wav Files
*--Music division
|Computer|
*--Free Font

Get cash from your website. Sign up as affiliate.

Boken köper du på Vulkan.se. Klicka på Vulkanloggan för att komma till Vulkan.se
Omvandlingstabell Längdmått
Copyright
All kopiering, eftertryck, publicering eller citat av dessa artiklar förbjuds, för närmare information eller för att ansöka om rätt att trycka, kopiera, publicera eller citera, kontakta oss på E-post. All överträdelse kommer att beivras och kan resultera i böter eller fängelse.Omvandlingstabell längdmått


Svenska mil
1 Mil = 10 Kilometer, 6 000 Famnar, 18 000 Alnar, 36 000 Fot
1 Mil = 10,000 Meter
1 Mil = 33,681 Fot

Kilometer
1 Km = 1,000 Meter
1 Km = 3,368 Fot

Meter
1 Meter = 10 Decimeter
1 Meter = 100 Centimeter
1 Meter = 1,000 Millimeter
1 Meter = 33,681 Tum

Decimeter
1 Decimeter = 10 Centimeter
1 Decimeter = 3,3681 Tum

Centimeter
1 Centimeter = 10 Millimeter
1 Centimeter = 3,3681 Linier

Fot
1 Fot = 0,2969 Meter

Decimetertum
1 Decimetertum = 3,0 Centimeter

Ref
1 Ref = 29,29 Meter
1 Ref = 10 Stänger
1 Ref = 100 Fot
1 Ref = 1,000 Tum
1 Ref = 10.000 Linier

Kvarter
1 Kvarter = 15 Centimeter

Aln
1 Aln = 0,594 Meter Centimeter, 2 Fot, 4 Kvarter


Fjädringsväg
1 Fjädringsväg = 2 672 Meter, 4 500 Alnar


Steg
1 Steg = 90 cm, ½ famn


Famn
Famn (Svensk) = 1,78 Meter, 6 Fot, 3 Alnar


Fathom
Famn (Engelsk Fathom) = 1,8288 Meter, 6 engelska Fot


Kabellängd
Kabellängd (Gammal) = 178 Meter, 100 Famnar
Kabellängd (Nyare) = 185,2 Meter, 1/10 Sjömil (Distansninut)


Stenkast
Stenkast = 40-50 Meter, 50 Steg


Tvärhand
Tvärhand = 8-10 Cm, 4 Tum


Fot
Fot (Svensk)= 29,69 cm, ½ aln, 1/12 fot, 1/6 Kvarter, 10 Tum
Fot (Engelsk)= 30,48 Cm (Används vid virkesmätning)


Inch
Inch = 2,54 Cm, 1/12 engelsk Fot


Kvarter
Kvarter = 14,84 Cm, ¼ Aln, 6 Verktum


Fingerbredd
Fingerbredd = 1,85 Cm


Lantmil
Lantmil = 10 689 Meter, 18 000 Alnar, 36 000 Fot


Tum
1 Tum = 29,69 Cm, 10 Linjer


Linje
1 Linje = 2 Cm


Stång
1 Stång = 2,969 Meter, 10 Fot


Boken köper du på Vulkan.se. Klicka på Vulkanloggan för att komma till Vulkan.se
Please visit some of the links below
Try out our toolbar!
Search the Web:

Din IP Adress.

AdlandPro Worlds Classifieds
Get Linked from 15,000+ sites with one click.Alf Einar Ljung