NEATCAP Web & NE-AT & ImpactPlus 131 CC & GKJ Handel AB & MJ:s & Karlssons Jarn & Hem o Trädgård & Alf Ljung
En fängelsedagbok inledning eller förord
SURFERS Open this page in new Window SURFERS
Advertise on this website and you get about 100 000 pagewiew every month

If you like this page give the button a click please

|Front|
*|Shop|
|Business|
*--Affiliate center
*--Poker
*--Advertise

|Online books|
*--Fängelsedagbok
*--Bondepraktikan
*--Matrecept.
*--Tips o Kuriosa.
*--Book division
|Picture|
*--Anim picture|
|Music|
*--Midi files
*--Wav Files
*--Music division
|Computer|
*--Free Font

Get cash from your website. Sign up as affiliate.

Boken köper du på Vulkan.se. Klicka på Vulkanloggan för att komma till Vulkan.se
En Fängelsedagbok
Copyright NE-AT
All kopiering, eftertryck, publicering eller citat av dessa artiklar förbjuds, för närmare information eller för att ansöka om rätt att trycka, kopiera, publicera eller citera, kontakta oss på E-post. All överträdelse kommer att beivras och kan resultera i böter eller fängelse.

Denna bok kan köpas i tryckt form, eller som PDF Fil
Du beställer enklast genom att klicka på denna länk.Vulkan.se


Inledning


I denna bok kommer ni att få ta del av många händelser och avslöjanden. För att inte någon nitisk polis skall kunna använda denna bok som bevismaterial, så har karaktärerna i boken blandats. Inget av de namn som anges är personens riktiga namn, inte heller är de händelser som beskrivs i boken knutna till den person eller karaktär som anges. Händelserna som beskrivs har skett under min tid på Skänningeanstalten. Dock stämmer inte den dag som anges, utan den person som anges för händelsen kan ha lämnat anstalten, eller kanske inte anlänt då jag anger att händelsen äger rum. Att jag medvetet rört om på detta vis är för att skydda alla de som var intagna under min tid, men även för att skydda personal som kan ha begått fel och misstag. Boken har inte skrivits för att någon person skall ta skada eller utlämnas av den, utan bokens syfte är att beskriva det vardagliga livet och de människor som finns på ett svenskt fängelse dag för dag under en längre tidsperiod.

Kostnaderna som anges i boken varje dag, har framräknats enligt följande mall.
Utredning 10 år x 1 st. Utredare = 120 månader x 18,000 kr = 2,160,000:-
Utredning 5 år x 1 st skatterevisor = 60 månader x 15,000 kr = 900,000:-
Utredning 1 år x 1 st. åklagare = 12 mån x 30,000 = 360,000:-
Telefonavlyssning c:a 200 timmar x 200 kr / tim = 40,000:-
Spaning 4 st. spanare x 80 timmar x 250 kr = 20,000:-
Summa lönekostnader myndigheter = 3,480,000:- Arbetsgivaravgifter lönekostnader = 33,33% x 3,480,000 = 1,159,884:-
Total arbetskostnad utredningar = 4,639,884:-
Diverse kostnader som bilkostnader mm = 360,116:-
TOTALT = 5,000,000:-

Rättegången pågick sex veckor i tingsrätten och tre veckor i hovrätten, jag har räknat kostnaden för advokatarvoden samt lön till domare och nämndemän, troligtvis är denna kostnad allt för låg, men jag har räknat fram den till cirka 2,000,000 kronor.

Kostnad för fängelsevistelsen 1,600 kronor per dag har jag fått från kriminalvårdsverket i Norrköping, och jag antar att denna siffra stämmer. Det hade varit billigare att inhysa mig på något hotell med helpension.

Kostnader för min Sambo per månad eftersom hon var tvungen att försörja sig med studier under den tid samhället bestämt att jag skulle sitta inne. Under normala omständigheter har inte jag och inte min Sambo någonsin fått några som helst bidrag från stat eller kommun.
Hyra = 4,100:-
El = 400:-
Studieersättning = 3,800:-
Summa = 8,300:-
Per dag = 8,300/30 = 277:-

Efter avtjänat fängelsestraff har vi inte uppburit några bidrag. Direkt efter det att jag lämnat anstalten återvände vi till Afrika. Att vi är i Afrika beror på att vi trivs med livet i Afrika, vi var redan utflyttade då jag blev hemforslad på statens bekostnad för rättegång och fängelse.
Dessutom finns det ingen möjlighet för mig att försörja mig i Sverige där jag fått yrkesförbud, jag är med andra ord förhindrad att arbeta i Sverige, och hur man då på ett lagligt vis skall försörja sig förstår inte jag.
Dessutom är det farligt för min omgivning om jag vistas i Sverige, då myndigheterna, i detta fall skattemyndigheterna och polisen aldrig ger upp. Om jag skulle börja umgås med eller träffa personer i Sverige, och detta kommer till myndigheternas kännedom. Då kommer dessa personer att väckas en morgon av ett antal beväpnade poliser och skatterevisorer, som rotar genom deras hem, och skrämmer slag på grannar, fru och barn. Man kallar detta att punktmarkera brottslingar.
Fantasier säger säkert de flesta som läser detta, absolut inte påstår jag, detta har redan inträffat i mitt fall, beskrivning av den händelsen kommer ni att få läsa senare i boken. Jag är inte unik i detta sammanhang, denna typ av händelser blir de flesta som någon gång blivit dömd utsatta för. Viken strategi polis och åklagare har med detta förstår inte jag, men kanske kan vi få en förklaring från någon ansvarig under tiden denna bok utges. Kanske är det lättare att hitta på brott på de som redan är dömda än att lösa anmälda brott. Troligtvis resonerar man även som så, att de som en gång blivit dömda är det lättare att få en fällande dom på i rätten, och ytterligare en framgång för polis och åklagare. Rätt eller fel är ganska likgiltigt för dessa myndigheter, det är karriären som är viktigast när man kommer så långt att man beslutat om att åtala en person. I mitt fall utredde polis och åklagare brottsmisstankar under mer än tio år, man utredde mer än 200 fall av misstanke, varav ett tjugotal ledde till åtal och det blev fällande dom i sex fall. Efter så lång tid med alla de kostnader detta har förorsakat staten och skattebetalarna så måste åklagaren åtala och få en fällande dom för att kunna försvara sitt arbete och de oerhörda kostnader detta förorsakar staten.

Please visit some of the links below
Try out our toolbar!
Search the Web:


Din IP Adress.

AdlandPro Worlds Classifieds
Get Linked from 15,000+ sites with one click.


Free Web Page Hit Counter


Buy Viagra

Alf Einar Ljung