NEATCAP Web & NE-AT & ImpactPlus 131 CC & GKJ Handel AB & MJ:s & Karlssons Jarn & Hem o Trädgård & Alf Ljung
En fängelsedagbok vecka 49 1999
SURFERS Open this page in new Window SURFERS
Advertise on this website and you get about 100 000 pagewiew every month

If you like this page give FLATTR a click please

|Front|
*|Shop|
|Business|
*--Affiliate center
*--Poker
*--Advertise

|Online books|
*--Fängelsedagbok
*--Bondepraktikan
*--Matrecept.
*--Tips o Kuriosa.
*--Book division
|Picture|
*--Anim picture|
|Music|
*--Midi files
*--Wav Files
*--Music division
|Computer|
*--Free Font

Get cash from your website. Sign up as affiliate.

En Fängelsedagbok vecka 49 1999
Boken köper du på Vulkan.se. Klicka på Vulkanloggan för att komma till Vulkan.se

Söker du andra böcker, Klicka här
Other books click here

Copyright NE-AT
All kopiering, eftertryck, publicering eller citat av dessa artiklar förbjuds, för närmare information eller för att ansöka om rätt att trycka, kopiera, publicera eller citera, kontakta oss på E-post. All överträdelse kommer att beivras och kan resultera i böter eller fängelse.

Denna bok kan köpas som pocket, eller som PDF Fil
Du beställer enklast genom att klicka på denna länk.Vulkan.se

En fängelsedagbok
eller
2 års studier på
Allkriminella fakulteten
I Skänninge
Copyright

NE-AT

A division of Impact trading plus 131 c/c

En fängelsedagbok

År 1999

Vecka 49

 

 

Måndag 6/12

Kostnad till och med idag för skattebetalarna

Utredningskostnader minst = 5,000,000:-

Rättegången kostade minst = 2,000,000:-

Avtjänat 506 dag * 1,600 kr = 809,600:-

Övrig kost 506 dag * 277 kr = 140,162:-

TOTAL KOSTNAD AV SKATTEMEDEL = 7,949,762:-

Återstår att avtjäna till

Permis = 0 Dagar

Halvtid = 43 Dagar

3/4 tid = 224 Dagar = 32 veckor

Heltid = 589 Dagar

 

 

Frukost:

Lunch:

Kväll: Blodpudding med lingonsylt, Ris eller Pasta, Sallad, Bröd, Saft, Mjölk + Banan.

 

FM: Permis, åkte från Kalmar kl 12,57

EM: Permis, tillbaka i Skänninge klockan 16,45

 

Nu börjar det klarna med polisens raid mot min sambo och Eugen. De som kom hem till min sambo var två stycken poliser en manlig och en kvinnlig. Den husrannsakan som dessa poliser genomförde var givetvis helt utanför alla lagar och förordningar. Hon var aldrig misstänkt för något, utan alla svar var svävande, hon skulle höras som vittne, ja det var inget speciellt, alla typer av undanflykter. Att klockan sju på morgonen innan hon var uppstigen bli utsatt för detta är ungefär detsamma som att bli utsatt för ett inbrott, ett mycket stort ingrepp i den personliga integriteten. Beslag gjordes också, men givetvis inget beslagsprotokoll, utan man bara tar vad som passar, att göra detta övergrepp har inget som helst stöd i lagen. Har meddelat advokaten att han skall begära att få ett beslagsprotokoll, få se om det kommer något. Eugen var hos Polisen tillsammans med advokaten för att godkänna det första förhörsprotokollet, han skrev inte under eftersom förhöret innehöll i stort sett bara lögner och fria fantasier av förhörsledaren, trots detta tyckte polisen att han borde skriva på, först efter påpekande från advokaten att detta var mycket viktigt för honom och för en eventuellt kommande rättegång gick polisen efter protester med på att göra om hela förhöret, så ett råd, öppna aldrig munnen i närheten av en polis eller skatterevisor, det du får läsa sen är till minst 50% lögner och fantasier, och utan ett vittne i form av advokat klarar du dig aldrig eftersom polisen och skatterevisorn kommer att ljuga under ed i en kommande rättegång, och vem tror du blir trodd??

 

Lagen om husrannsakan. Rättegångsbalken (1942:740) 28 Kap

1§. Förekommer anledning, att brott förövats varå fängelse kan följa, må i hus, rum eller slutet förvaringsställe husrannsakan företags för eftersökande av föremål, som är underkastat beslag, eller eljest till utrönande av omständigheter, som kan äga betydelse för utredning om brottet.

Hos annan än den som skäligen kan misstänkas för brottet må husrannsakan dock företagas, allenast om brottet förövats hos honom eller den misstänkte gripits där eller eljest synnerlig anledning förekommit, att genom rannsakningen föremål, som är underkastat beslag, skall anträffas eller annan utredning om brottet vinnas.

7§. Vid husrannsakan skall såvitt möjligt ett av förrättningsmannen anmodat trovärdigt vittne närvara. Förrättningsmannen äge anlita erfoderligt biträde av sakkunning eller annan.

9§. Över husrannsakan skall föras protokoll, vari angives ändamålet med förrättningen och vad därvid förekommit.

Den hos vilken husrannsakan företagits, äge på begäran erhålla bevis därom, innehållande även uppgift å det brott misstanken avser.

Kommentarer:

Min sambo har aldrig delgivits misstanke om brott, därför är denna husrannsakan i strid mot 1§

Trovärdigt vittne har inte tillåtits att deltaga, därför är denna husrannsakan i strid med 7§

Protokoll har inte förts, Begäran har skett via advokat, men har ännu inte lämnats till den drabbade. Därför är denna husrannsakan i strid med 9§

 

Varför man gjorde detta, ja man kan inte lämna någon förklaring, utan en skatterevisor på skattemyndigheten i Kalmar har hetsat upp sig, gått till Polisen och sagt att man har misstankar om skattebedrägeri i miljonklassen, misstankar som givetvis är helt felaktiga, och då drar man igång hela apparaten med 6 poliser och en skatterevisor klockan sju på morgonen mot helt vanliga normala människor, enskilda företagare, javisst, men någon jävla rättsäkerhet måste väl finnas även för en företagare, eller för en kvinna som råkar bo tillsammans med en som är dömd, eller finns det ingen som helst rättsäkerhet för dessa grupper, och får verkligen polis och åklagare begå dessa övergrepp helt ostraffat, ja, eftersom den svenska lagstiftningen ger alla statstjänstemän rättsimmunitet, man kan aldrig åtala en svensk statstjänsteman för övergrepp i tjänsten, utan då måste man åtala hela myndigheten och vilka möjligheter har man då, eftersom myndigheten kan ställa upp med helt obegränsade ekonomiska och personella resurser, och den enskilde får stå själv för alla sina kostnader, medan staten kan lägga ner miljoner och åter miljoner för att skydda sig. Detta är förhållandena i Sverige på tröskeln till år 2000.

Ringde min sambo på kvällen då jag kom tillbaka.

 

 

Tisdag 7/12

Kostnad till och med idag för skattebetalarna

Utredningskostnader minst = 5,000,000:-

Rättegången kostade minst = 2,000,000:-

Avtjänat 507 dag * 1,600 kr = 811,200:-

Övrig kost 507 dag * 277 kr = 140,439:-

TOTAL KOSTNAD AV SKATTEMEDEL = 7,951,639:-

Återstår att avtjäna till

Permis = 23 Dagar

Halvtid = 42 Dagar

3/4 tid = 223 Dagar

Heltid = 588 Dagar

Frukost: Fil, Havregrynsgröt, Mannagrynsgröt, Flingor, Äppelmos, Korv, Ost, Skinka, Marmelad + dryck bestående av Kaffe, The, Mjölk, Saft och Juice

Lunch: Ärtsoppa o pannkakor, Sallad, Bröd, Saft, Mjölk

Kväll: Köttbullar med Makaroner, Potatis eller Ris, Sallad, Bröd, Saft + Banan.

 

FM: Städning och studier

EM: Städning och studier

 

En person i Skåne som tydligen suttit inne oskyldigt dömd i tre år för Bankrån har åtalat en Polis som enskilt åtal för mened. Någon åklagare tar givetvis inte upp ett sådant fall, Polisen har tydligen manipulerat en videokonfrontation för att "Sätta dit personen". Det är bra att någon vågar driva ett mål mot en polis, mened av poliser begås varje dag i våra domstolar. Och problemet är att då en polis vittnar, så tror rätten på honom. Om någon annan vittnar helt sanningsenligt men detta inte stämmer med polisens berättelse så kommer denna person att åtalas för Mened och givetvis dömas till minst sex månaders fängelse. Domstolarna tror inte att en polis ljuger, trots att poliser ljuger hejdlöst, även då dom förhör folk för att få fram sin bild av sanningen. Efter en tid tror jag inte att en polis kan skilja på vad som är sant eller lögn. Ett bevis, Eugen var tillsammans med sin advokat hos polisen, förhöret polisen ville ha påskrivet var till 50% påhittat av polisen, han blev förnärmad då Eugen efter advokatens råd vägrade skriva på, polisen tyckte inte det spelade så stor roll, men då hade polisen i en eventuell rättegång använt detta förhör som bevis. Nu fick han istället göra om hela förhöret. Så ett gott råd, prata aldrig med en polis eller skatterevisor utan advokats närvaro. Du kommer inte att känna igen vad som står i förhöret, men polisen eller skatterevisorn kommer inför sittande rätt att bedyra att du sagt vad som egentligen är deras fantasier och lögner.

Förslag till kronvittne igen, Åklagarna använder redan folk som kronvittne givetvis är detta olagligt men vem bryr sig, i vart fall inte poliser och åklagare. Men något positivt händer också, 3 poliser som godkänt att tre nazister var närvarande vid en rättegång fullt påklädda med nazistsymboler, har anmälts av en polischef, givetvis efter att händelsen visats i Tv. detta bevisar att en stor del av de uniformerade poliserna sympatiserar med dessa nazister.

Här skall KRV införa nya telefonkort, KRV skall själv bli teleoperatör, givetvis kommer kostnaden att bli mycket högre, med en ökning från 45% till i extrema fall 994%. så tydligen skall intagna betala hela KRVs telefonkostnader i framtiden, hur rimmar detta med kriminalvårdslagen som bland annat säger.

 

Enligt Lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt.

4§ "Kriminalvård i anstalt skall utformas så att den intagnes anpassning i samhället främjas och skadliga följder av frihetsberövandet motverkas."

Enligt Lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt.

2 Kap 9§ " Intagen skall behandlas med aktning för hans människovärde. Han skall bemötas med förståelse för de särskilda svårigheter som är förenade med vistelse i anstalt."

 

Informationen angående telefonkorten sköttes av en person från KRV, ledsagad av 2 livvakter, informatören var mycket oinformerad, trots detta påtalade han gång på gång att han var den som kunde detta nya system bäst av alla i Sverige, trots detta började han sin information med en grov lögn, han sa att detta kom att bli mycket billigare trots att det i bästa fall kommer att bli en ökning av telefonkostnaderna med 45%.

Ringde min sambo, hon var hos sin son.

 

 

Onsdag 8/12

Kostnad till och med idag för skattebetalarna

Utredningskostnader minst = 5,000,000:-

Rättegången kostade minst = 2,000,000:-

Avtjänat 508 dag * 1,600 kr = 812,800:-

Övrig kost 508 dag * 277 kr = 140,716:-

TOTAL KOSTNAD AV SKATTEMEDEL = 7,953,516:-

Återstår att avtjäna till

Permis = 22 Dagar

Halvtid = 41 Dagar

3/4 tid = 222 Dagar

Heltid = 587 Dagar

 

Frukost: Fil, Havregrynsgröt, Mannagrynsgröt, Flingor, Äppelmos, Korv, Ost, Skinka, Marmelad + dryck bestående av Kaffe, The, Mjölk, Saft och Juice

Lunch: Fiskgratin, Sallad, Bröd, Saft, Mjölk + fruktkräm

Kväll: Nasi Goräng eller pytt i panna, Sallad, Bröd, Saft + Äpple

 

FM: Städning och studier

EM: Städning och studier

 

I dag anlände en ny fånge hit med polisbil, han la in sina grejor på rummet, gick ut och ringde, återvände till rummet för att hämta sin jacka, ringde igen, därefter var han försvunnen. Förmodligen ett av de kortaste besöken på den här anstalten varade endast cirka två timmar.

Ringde Eugen på Lunchen, skatterevisorn har ringt till banken och jagat upp dem, så han blev vägrad att öppna ett nytt bankkonto och bankgiro till ett nytt bolag. Obs det gällde inga krediter, bara ett konto för att kunna ta emot cirka en halv miljon som är på väg in i bolaget. Pengar som kommer från kronofogdemyndigheten och gäller pengar som bolaget vunnit i ett tvistemål och som fogden mätt ut för bolagets räkning. Vilken hållhake har skattemyndigheterna på bankerna? Nu får det bli postgiro istället, det kan också nämnas att samma krets av personer redan har ett konto i samma bank. På detta konto är nivån normalt 150 till 250 tusen kronor, ingen enda övertrassering har förekommit, så nekandet kan inte bero på detta konto.

På kvällen var Skänninges Lucia i matsalen, trevligt avbrott, fint dukat med ljus, framdukade koppar, kaffe och kakor.

Fick särskild permission till den 15de december godkänd idag, skall på betygsprov i Norrköping.

Min sambo var hemma på kvällen, hon, hennes son och Anna hans sambo gå och äta kinamat på lördagskväll.

 

Torsdag 9/12

Kostnad till och med idag för skattebetalarna

Utredningskostnader minst = 5,000,000:-

Rättegången kostade minst = 2,000,000:-

Avtjänat 509 dag * 1,600 kr = 814,400:-

Övrig kost 509 dag * 277 kr = 140,993:-

TOTAL KOSTNAD AV SKATTEMEDEL = 7,955,393:-

Återstår att avtjäna till

Permis = 21 Dagar

Halvtid = 40 Dagar

3/4 tid = 221 Dagar

Heltid = 586 Dagar

 

Frukost: Fil, Havregrynsgröt, Mannagrynsgröt, Flingor, Äppelmos, Korv, Ost, Skinka, Marmelad + dryck bestående av Kaffe, The, Mjölk, Saft och Juice

Lunch: Köttfärssås med spagetti alt potatis, Sallad, Bröd, Saft, Mjölk + fruktkräm

Kväll: Soppa, Fläskpannkaka, Fisk, Kroppkakor, pyttipanna mm, Sallad, Bröd, Saft, Mjölk

 

FM: Städning och studier

EM: Städning och studier

 

Läste en artikel i en dagstidning angående ett vittne i Malexanderrättegången, i stort sett alla vittne säger att polisförhören är fel, givetvis kan det vara så att vittnena är rädda och blivit hotade, och därför ändrar sina uppgifter, men det behöver inte vara så, själv har jag varit ute för att polisförhör är grovt missvisande, med andra ord innehåller en stor del lögn och fantasier, och som jag tidigare påpekat många gånger så lever poliserna med lögnen som främsta vapen i sitt arbete och kan till slut inte skilja på lögn och sanning, polisen hoppas att få ett visst svar i ett förhör, och då man inte får det svar man förväntar sig, så skriver man likväl ner det svar som man hoppats att vittnet eller den åtalade skulle sagt, berättelserna här om polislögner är samstämmiga, men som alla säger, vad hjälper det, rätten tror bara på polisen trots att poliser om möjligt ljuger minst lika mycket som den som är åtalade, med en viktig skillnad, polisen vittnar under ed, medan den åtalade inte behöver, och inte förväntas att berätta sanningen. Se även på berättelsen måndagen den 6/12 om det till största delen uppdiktade polisförhöret. Detta är ett av de fenomen som är mycket frapperande och som klarnar mer och mer ju längre man vistas inom kriminalvårdens hägn. Poliser och Yrkeskriminella har i stort sett samma mentalitet, kanske inte så konstigt, dom umgås regelbundet i sina yrken, och vem som hamnar på den ena eller andra sidan av lagen är troligtvis endast en tillfällighet. Och som vi sett så står i ganska många fall poliser på båda sidor om lagen, man begår regelbundet brott i skydd av uniformen.

På kvällen Statskyrkan i matsalen, fick en ny Bibel 2000 dedikerad av prästen, kan vara ett minne från den här tiden. Statskyrkan har skärpt till sig, tidigare var det bara en mycket kort gudstjänst, men nu har dom börjat ta hit körer, besökare, mycket trevliga sådana, så nu börjar antalet besökare öka. Igår var det ett femtontal, som minst har det tidigare varit två tre besökare.

Min sambo var hos sin syster.

 

Fredag 10/12

Kostnad till och med idag för skattebetalarna

Utredningskostnader minst = 5,000,000:-

Rättegången kostade minst = 2,000,000:-

Avtjänat 510 dag * 1,600 kr = 816,000:-

Övrig kost 510 dag * 277 kr = 141,270:-

TOTAL KOSTNAD AV SKATTEMEDEL = 7,957,270:-

Återstår att avtjäna till

Permis = 20 Dagar

Halvtid = 39 Dagar

3/4 tid = 220 Dagar

Heltid = 585 Dagar

 

Frukost: Fil, Havregrynsgröt, Mannagrynsgröt, Flingor, Äppelmos, Korv, Ost, Skinka, Marmelad + dryck bestående av Kaffe, The, Mjölk, Saft och Juice

Lunch: Fläsk-kare med Potatis eller Ris, Sallad, Bröd, Saft, Mjölk + fruktkräm

Kväll: Skinka o spenatstuvning, Sallad, Bröd, Saft, Mjölk + Äpple

FM: Städning och studier

EM: Städning och studier

 

Inte mycket händer här just nu, det finns lite folk mellan 70 och 80 personer, folk försöker väl hålla sig ute över Jul och Nyår.

Det finns en del nynazister här just nu, och deras intelligens är inte speciellt stor. En av dem kom upp i vår korridor, och då den halte som bor i vår korridor frågade om han var nazist, svarade han givetvis att han var det. Då sa den halte, jag är jude, vad ska du göra åt detta. Nassen svarade då, du kan inte vara jude för du har ingen stor näsa, dessvärre hörde jag inte detta för då hade jag frågat honom hur han kunde förklara att näsan växer ut för att du har en viss religion. Detta bevisar bara att dom nazister som finns här är svansen, dom har ingen aning om vad dom pratar om. Dom har dålig skolunderbyggnad, ingen speciellt hög IQ, dom vet inte ens att judendom är en religion, och att du kan vara vit, svart röd eller gul om du är jude. En skrämmande okunnighet från dessa mycket unga förledda nazister, skulle vara intressant att veta vem som ligger bakom, det måste var personer med bra kännedom om samhället och bra kunskaper, som manipulerar dessa mycket okunniga ungdomar. Men någon av de som står bakom kommer troligtvis aldrig in här, eftersom dessa personer tydligen konsekvent skyddas av bland annat polisen.

Min sambo på kinarestaurang med sin son och dennes sambo.

 

Lön denna vecka = 283:- Lön Ackumulerat= 13,752:-

 

Lördag 11/12

Kostnad till och med idag för skattebetalarna

Utredningskostnader minst = 5,000,000:-

Rättegången kostade minst = 2,000,000:-

Avtjänat 511 dag * 1,600 kr = 817,600:-

Övrig kost 511 dag * 277 kr = 141,547:-

TOTAL KOSTNAD AV SKATTEMEDEL = 7,959,147:-

Återstår att avtjäna till

Permis = 19 Dagar

Halvtid = 38 Dagar = 5 Veckor

3/4 tid = 219 Dagar

Heltid = 584 Dagar

 

Frukost: Fil, Havregrynsgröt, Mannagrynsgröt, Flingor, Äppelmos, Korv, Ost, Skinka, Marmelad + dryck bestående av Kaffe, The, Mjölk, Saft och Juice + Omelett, Köttbullar o stekt potatis

Kväll: Köttgryta, Sallad, Bröd, Saft, Mjölk + Glass med blåbär

 

FM: Ledig

EM: Ledig

 

Läst Företagsekonomi hela dagen

Inga skandaler idag vad jag vet.

Min sambo var hemma hela dagen

 

Söndag 12/12

Kostnad till och med idag för skattebetalarna

Utredningskostnader minst = 5,000,000:-

Rättegången kostade minst = 2,000,000:-

Avtjänat 512 dag * 1,600 kr = 819,200:-

Övrig kost 512 dag * 277 kr = 141,824:-

TOTAL KOSTNAD AV SKATTEMEDEL = 7,961,024:-

Återstår att avtjäna till

Permis = 18 Dagar

Halvtid = 37 Dagar

3/4 tid = 218 Dagar

Heltid = 583 Dagar

 

 

Frukost: Fil, Havregrynsgröt, Mannagrynsgröt, Flingor, Äppelmos, Korv, Ost, Skinka, Marmelad + dryck bestående av Kaffe, The, Mjölk, Saft och Juice + Omelett, Prinskorv och stekt potatis.

Kväll: Sprödbakad fisk med remouladsås och potatis eller Ris, Sallad, Bröd, Saft, Mjölk + Fromage.

 

FM: Ledig

EM: Ledig

 

Läst hela dagen, dåligt väder blötsnö hela dagen.

Min sambo hade varit på Köpstaden under dagen, och var hemma på kvällen.

 

 

All kopiering, eftertryck, publicering eller citat av denna bok förbjuds, för närmare info eller för att ansöka om rätt att trycka, kopiera, publicera eller citera, kontakta oss på E-post. All överträdelse kommer att beivras och kan resultera i böter eller fängelse.

För tillstånd skicka E-post.

 

 

 

 

Boken köper du på Vulkan.se. Klicka på Vulkanloggan för att komma till Vulkan.se

Söker du andra böcker, Klicka här
Other books click here

Please visit some of the links below
Try out our toolbar!
Search the Web:

Din IP Adress.

AdlandPro Worlds Classifieds
Get Linked from 15,000+ sites with one click.


Free Web Page Hit Counter


Buy Viagra