NEATCAP Web & NE-AT & ImpactPlus 131 CC & GKJ Handel AB & MJ:s & Karlssons Jarn & Hem o Trädgård & Alf Ljung
Omvandlingstabell gamla ytmått
SURFERS Open this page in new Window SURFERS
Advertise on this website and you get about 100 000 pagewiew every month

If you like this page give FLATTR a click please

|Front|
*|Shop|
|Business|
*--Affiliate center
*--Poker
*--Advertise

|Online books|
*--Alf Ljung Blogg
*--Fängelsedagbok
*--Bondepraktikan
*--Matrecept.
*--Tips o Kuriosa.
*--Book division
|Picture|
*--Anim picture|
|Music|
*--Midi files
*--Wav Files
*--Music division
|Computer|
*--Free Font

Get cash from your website. Sign up as affiliate.

Boken köper du på Vulkan.se. Klicka på Vulkanloggan för att komma till Vulkan.se
Copyright NE-AT
All kopiering, eftertryck, publicering eller citat av dessa artiklar förbjuds, för närmare information eller för att ansöka om rätt att trycka, kopiera, publicera eller citera, kontakta oss på E-post. All överträdelse kommer att beivras och kan resultera i böter eller fängelse.Omvandlingstabell Ytmått

Dalersland
1 Dalersland = 157 970 Kvadratmeter
1 Dalersland = 15,7970 Hektar
1 Dalersland = 32 Tunnland
1 Dalersland = 4 Markland

Tolvtungsland
1 Tolvtungsland = 59 393 Kvadratmeter
1 Tolvtungsland = 5 9293 Hektar

Markland
1 Markland = 39 493 Kvadratmeter
1 Markland = 3,9493 Hektar
1 Markland = 8 Öresland
1 Markland = 24 Örtugland
1 Markland = 192 Penningland

Jättungsland
1 Jättungsland = 29 619 Kvadratmeter
1 Jättungsland = 2 9619 Hektar

Åttungsland
1 Åttungsland = 39 493 Kvadratmeter
1 Åttungsland = 3,9493 Hektar

Pundland
1 Pundland = 19 746,4 Kvadratmeter
1 Pundland = 1,974 Hektar
1 Pundland = 4 Tunnland
1 Pundland = 8 Spannland

Hektar
1 Hektar = 10,000 Kvadratmeter
1 Hektar = 100 Ar
1 Hektar = 11,344 Kvadratref
1 Hektar = 2,0257 Tunnland
1 Hektar = 2 Tunnland + 0,8 Kappland

Tunnland eller Öresland
1 Tunnland = 4,936,6 Kvadratmeter
1 Tunnland = 14 000 Kvadratalnar
1 Tunnland = 56 000 Kvadratfot
1 Tunnland = 49 Er + 36 Kvadratmeter
1 Tunnland = 0,4936 Hektar
1 Tunnland = 4 Kistland
1 Tunnland = 3 Örtugsland
1 Tunnland = 2 Spannland
1 Tunnland = 8 Fjädringsland
1 Tunnland = 3 Örtugland
1 Tunnland = 32 Kappland
1 Tunnland = 56 Kannland

Spannland
1 Spannland = 2468,3 Kvadratmeter
1 Spannland = 0,2468 Hektar
1 Spannland = ½ Tunnland
1 Spannland = 4 Fjädringsland
1 Spannland = 16 Kappland
1 Spannland = 28 Kannland

Örtugland
1 Örtugsland = 1 646 Kvadratmeter
1 Örtugsland = 1/3 Tunnland
1 Örtugsland = 8 Penningland

Skeppland
1 Skeppland = 822,76 Kvadratmeter
1 Skeppland = 1/6 Tunnland

Fjerdingsland
1 Fjerdingsland = 617 Kvadratmeter
1 Fjerdingsland = 0,0617 Hektar

Ruta
1 Ruta = 308 53 Kvadratmeter
1 Ruta = 1/16 Tunnland

Penningland
1 Penningland = 206 Kvadratmeter
1 Penningland = 1/24 Tunnland

Kappland
1 Kappland = 154,3 Kvadratmeter
1 Kappland = 1 Ar + 54 Kvadratmeter
1 Kappland = 1/32 Tunnland
1 Kappland = 437,5 Kvadratalnar
1 Kappland = 1 750 Kvadratfot

Kannland
1 Kannland = 88,15 Kvadratmeter
1 Kannland = 0,0088 Hektar
1 Kannland = 1/56 Tunnland
1 Kannland = 1000 Kvadratfot

Kvadratstång
1 Kvadratstång = 8,815 Kvadratmeter
1 Kvadratstång = 100 Kvadratfot
1 Kvadratstång = 0,0882 Ar

Kvadratref
1 Kvadratref = 882 Kvadratmeter
1 Kvadratref = 100 Kvadratfot
1 Kvadratref = 100 Kvadratstänger
1 Kvadratref = 8,815 Ar
1 Kvadratref = 0,0882 Hektar

Ar
1 Ar = 100 Kvadratmeter
1 Ar = 11,344 Kvadratstänger
1 Ar = 0,6 Kappland

Plogland
1 Plogland = Den yta som man på just den gården kunde plöja på en dag, Ytan varierade från gård till gård

Kvadratfot
1 Kvadratfot = 0,08815 Kvadratstänger
1 Kvadratfot = 100 Kvadrattum

Kvadratum
1 Kvadrattum = 0,0882 Kvadratdecimeter
1 Kvadrattum = 100 Kvadratlinier

Kvadratlinier
1 Kvadratlinier = 0,0882 Kvadratcentimeter

Kvadratkilometer
1 Kvadratkilometer = 1.000.000 Kvadratmeter

Kvadratmeter
1 Kvadratmeter = 100 Kvadratdecimeter
1 Kvadratmeter = 10.000 Kvadratcentimeter
1 Kvadratmeter = 1.000.000 Kvadratmillimeter
1 Kvadratmeter = 11,344 Kvadratfot

Kvadratdecimeter
1 Kvadratdecimeter =100 Kvadratcentimeter
1 Kvadratdecimeter = 11,3444 Kvadrattum

Kvadratcentimeter
1 Kvadratcentimeter = 100 Kvadratmillimeter
1 Kvadratcentimeter = 11,344 Kvadratlinier

KvadratFamn
1 Kvadratfamn = 3 173 Kvadratmeter
1 Kvadratfamn = 9 Kvadratalnar
1 Kvadratfamn = 36 Kvadratfot

KvadratAln
1 Kvadrataln = 0,353 Kvadratmeter
1 Kvadrataln = 4 Kvadratfot

Please visit some of the links below
Try out our toolbar!
Search the Web:

Din IP Adress.

AdlandPro Worlds Classifieds
Get Linked from 15,000+ sites with one click.Alf Einar Ljung