NEATCAP Web & NE-AT & ImpactPlus 131 CC & GKJ Handel AB & MJ:s & Karlssons Jarn & Hem o Trädgård & Alf Ljung
Förhindra ett folkmord I Kurdistan
SURFERS Open this page in new Window SURFERS
Advertise on this website and you get about 100 000 pagewiew every month

If you like this page give FLATTR a click please

|Front|
*|Shop|
|Business|
*--Affiliate center
*--Poker
*--Advertise

|Online books|
*--Alf Ljung Blogg
*--Fängelsedagbok
*--Bondepraktikan
*--Matrecept.
*--Tips o Kuriosa.
*--Book division
|Picture|
*--Anim picture|
|Music|
*--Midi files
*--Wav Files
*--Music division
|Computer|
*--Free Font

Get cash from your website. Sign up as affiliate.

Förhindra ett folkmord i Kurdistan
I november 1998 kom vår ledare Adbutlah Öcalan med en olivkvist till Europa. Denne försoningens och kompromissens man ville få ett slut på blodutgjutelsen I Kurdistan.
I hela sitt liv har han strävat efter frihet for sitt folk. Ett folk som berövats de mest grundläggande mänskliga rattigheterna. Ett folk vars blotta existens förnekas av Turkarna. Inte ens den Sydafrikanska apartheidpolitiken är fullt jämförbar med situationen i vårt land. De svarta i Sydafrika diskriminerades, förolämpades och vägrades lika rättigheter på grund av sin rastillhörighet. Men i vårt land erkänns inre ens vår blotta existens. Vi finns inte vi är turkar. Och när helst vi kräver var rätt till egen identitet bekämpas vi av NATO;s näst största arme.
I 75 år har kurderna fjättrats av den turkiska staten.
I 75 år har kurdiska barn dag efter dag tvingats säga “jag är turk’.
I 75 år har turkarna sagt att det i Turkiet bara finns turkar och de som hävdar motsatsen har bara en uppgift, att vara turkarnas slavar och tjänare.
175 år har vår enda tillflyktsort undan förtrycket varit de kurdiska bergen. I 75 år har vår enda möjlighet att ge uttryck för våra krav varit den väpnade kampen.
För 20 år sedan beslutade Öcalan att få ett slut på denna situation. Att ge kurderna tillbaka deras människovärde. Att ge kurdiska barn en bättre framtid. Att få bort slaveriets ok. I likhet med andra tidigare kurdiska patrioter kallades han för bandit, terrorist, kommunismens lakej, imperialismens agent. Men för har han alltid varit och förblir den störste kurdiske patrioten, historiens störste frihetskämpe. En frihetskämpe som har upprättat vår självkänsla och lärt oss att skatta friheten högre än allting annat.
Europa, som så gärna talar om humanism, demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, avböjde Öcalans fredsinvit, man varken tog emot olivkvisten eller skyddade hans liv. Öcalans fall visar hur rättslösa vi kurder är. Att vem som helst kan utan någon påföljd begå vilka brott som helst mot oss. När det gäller kurderna har Europas regeringar visat att de inte ens har respekt for sina egna lagar. De har visat att rättssäkerhet inte omfattar det kurdiska folket. Medan Europas stats, och regeringschefer inte respekterar sina egna lagar, kräver de att de besvikna, övergivna, själsligt misshandlade, förolämpade kurdiska tonåringar skall respektera dessa lagar.
Europa har återigen svikit oss! Europas tydliga budskap till oss är att vi inte existerar och att vi därmed inte har några mänskliga rättigheter att kräva. Europa har genom behandlingen av vår ledare slutit upp bakom turkarnas utrotningskrig i Kurdistan. Genom art förvägra var ledare rätten till en fristad har Europa tydligare an någonsin visar att dess så kallade fördömande av Turkiet inte är något annat an tomma ord. Nu har vårt folk runtom i världen rest sig med krav på att få ett slut på Turkiets barbariska politik i Kurdistan. Europas svek mot vår ledare har förenat oss kurder världen över. Nu kräver vårt folk att Europa skrider till handling och vi kräver upprättelse efter decennier av oförrättelse. I annat fall kan konsekvenserna bli långt mer dramatiska an vad någon kan förutse. Vi befarar en turkisk massaker med oerhörda dimensioner på vårt folk. Frånvaron av internationella observatörer i Kurdistan, lama och tandlösa europeiska protester och den explosiva situationen i Kurdistan i kombination med våra historiska erfarenheter ger oss fog att befara ett folkmord i Kurdistan. Europas skuld anses inte vara mindre än Turkarnas.
Vårt folk har nu tydligare an någonsin visat att vi inte längre tanker låta oss kuvas av turkarna. Vår sak är rättvis. Vi förvägras för alla andra folk och nationer självklara rättigheter. Det kurdiska folkets kamp fortsätter med större kraft än någonsin. Öcalan har gjort oss till en nation som inte längre vill leva under det turkiska barbariet. Att nu turkarna med Europas hjälp, goda minne och metoder torterar honom stärker bara vårt folks enorma frihetslängtan.
Vi tar tillfallet i akt och proklamerar ännu en gång att vårt folk och dess ledarskap i likhet med Öcalan inte vill ha något annat än frihet och fred. Nu är det Europa som måste visa sin fredsvilja.
Nu är det Europa som måste visa sin fredsvilja.
Nu är det Europa som genom konkreta åtgärder och åtaganden måste visa att Turkarnas barbari inte längre tolereras.
Nu kräver vi konkret handling och inte tomma ord.
Kurdiska Fredskommittén
Till Alla Demokratiska och Fredsälskande Krafter

Abdullah Öcalan kidnappades från Kenya den 15 februari 1999 av staten Turkiet efter en internationell sammansvärjning med USA, Israel, och Grekland i spetsen. Aktionen som strider mot folkrätten har väckt bestörtning och vrede hos det kurdiska folket som ser Öcalan som sin legitime nationella ledare.
De första videobilderna som staten Turkiet kablade ut genom turkiska televisionen, visar klart och tydligt vilket syfte Turkiet har med dessa förödmjukande och förnedrande videobilder. Vill staten Turkiet provocera det kurdiska folket och därmed få en förevändning i syfte art anställa ett folkmord på det kurdiska folket.
Staten Turkiets historia vittnar om ett antal folkmord som har begåtts mot olika folkgrupper inom dess gränser; armenier, assyrier, syrianer, greker. Planer på att även det kurdiska folket skall förintas har existerat sedan bildandet av republiken Turkiet. Vi anser att Europeiska Unionen har en stor skuld i Öcalan’s fall. Europa vägrade att bevilja Öcalan en fristad när han kom till Rom och erbjöd sig att medverka till en fredlig lösning av den kurdiska frågan. I stallet banades vägen for Turkiet att fritt kidnappa Öcalan med metoder som strider mot alla existerande internationella konventioner. Kurdiska folket har rest sig idag världen över och kräver att dess ledare Abdullah Öcalan får FN:s beskydd och får en rättvist behandling av en internationell domstol i ett neutralt land.
Vi, som alla andra kurdiska organisationer i hela världen ställer oss bakom det kurdiska folkets krav och uppmanar Förenta Nationerna, Europeiska Unionen och OSCE att inse allvaret i situationen. Och att lägga ned all sin kraft för att förhindra ett nytt folkmord inför det nya millenniet.
Våra akuta krav är att en internationell läkargrupp omgående besöker Öcalan och kontrollerar hans hälsa, att Öcalan omgående får träffa sina juridiska biträden. Vi vädjar till den svenska regeringen att arbeta aktivt for förverkligandet av dessa krav.

Kurdiska Fredskommittén I Sverige.
Please visit some of the links below
Try out our toolbar!
Search the Web:

Din IP Adress.

AdlandPro Worlds Classifieds
Get Linked from 15,000+ sites with one click.Alf Einar Ljung